Nacionalna sveučilišna knjižnica i Avenija Većeslava Holjevca, 2o13